Poznaj ECBOX

Jesteśmy zespołem. Jesteśmy pełnymi pasji programistami, projektantami, którzy koncentrują się na szybkim rozwoju klienta. Uważamy, że współpraca biznesowa to przede wszystkim dobre relacje i wzajemne zaspokajanie potrzeb.

Dane firmy

ECBOX Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B
02-797 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000598921
kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
NIP: 5213720525, REGON: 363631080


Mariusz Mielnik

CEO

"Zawsze mówię, że wszystko jest możliwe, to tylko kwestia ceny. Technologia jest otwarta dla każdego, a moim zdaniem jest mało tajemnic w tej branży."